Pedagogerna Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson från Malmö har inspirerats av dagboksgenren och skapat ett lektionsupplägg runt barnbokskaraktären Bert. Läromaterialet släpps gratis för skolor i samband med Bokmässan i Göteborg den 28 september.

I år är det 30 år sedan Sören Olsson och Anders Jacobsson gav liv åt en av landets mest populära barnbokskaraktärer – Bert Ljung. Tack vare denna fjuniga, finniga och tjejtokiga 12-åring blev det plötsligt legitimt för tonårskillar att skriva dagbok. Nu är det dags för en ny milstolpe när Bert tar klivet in i klassrummet – som undervisningsmaterial.

Det är Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, Förstelärare Rosengårdsskolan och Linda Sikström, Utvecklingssamordnare Pedagogisk Inspiration Malmö, som har inspirerats av Berts dagböcker och utvecklat en särskild handledning för skolundervisning. Handledning bygger på Berts dagböcker, bok 1-3, författade av Sören Olsson och Anders Jacobsson.

– Dagboksgenren passar väldigt bra för skolundervisning och det är ett format som vi tror kan bidra till att väcka elevernas skrivlust, säger Linda Sikström.

I lärarhandledningen har Jenny och Linda utgått från den så kallade cirkelmodellen som metod. Den första delen i handledningen, Dagbok, behandlar fas ett i cirkelmodellen. Här kan läraren tillsammans med sina elever bekanta sig med dagboksgenren Dagbok, så att eleverna får förutsättningar att lyckas med sitt kommande dagboksskrivande. Övriga delar i lärarhandledningen behandlar fas två till fyra i cirkelmodellen.

I lärarhandledningen finns fem olika teman som, utöver delen som handlar om genren Dagbok, eleverna ska tänka kring och skriva om. Temana är VänskapMusikPinsamheterSkola och Kärlek.

Du beställer materialet på Serier i undervisningens hemsida.