Tävlingen är avslutad.

Nu vill författarna veta vad just du vill läsa om i nästa Sune-bok. Det bästa förslaget får inte bara döpa nästa Sune-bok, du vinner också ett författarbesök av Sören & Anders, massor av Sune-böcker, ljudböcker OCH alla tre DVD-filmerna med Sune! Dessutom delar vi ut extra uppsättningar med Sune-böcker under hela tävlingsperioden bland de som tävlar.

Gör så här:

Gå in på barnensbibliotek.se. Där hittar du Sunes skrivarverkstad med Anders och Sörens bästa tips på vad du ska tänka på när du vill skriva en bok. Där finns också arbetsblad som du kan skriva ut och öva på, innan du skickar in ditt bidrag. Du skickar in ditt förslag på titel och handling digitalt.

Sista tävlingsdag är 31 december 2014. En jury väljer tillsammans med Sören och Anders ut det vinnande bidraget.

Den färdiga boken släpps på Bok & Bibliotek 2015.

Det här kan du vinna!

Du som vinner första pris väljer själv med vem du vill dela ditt pris med. Kanske blir det din skolklass, din bokklubb, ditt kompisgäng eller din idrottsförening som får ett besök av Anders & Sören?

1:a pris:

• Författarbesök av Sören & Anders
• En klassuppsättning av nästa SUNE-bok (med din titel!) **
• En klassuppsättning med SUNE ljudböcker**
• En klassuppsättning av de 3 SUNE-filmerna på DVD**

2-25 pris:

• 1 SUNE-bok + 1 SUNE ljudbok + alla 3 SUNE-filmerna på DVD

Alla som deltar i tävlingen har chans att vinna biobiljetter till Sune i fjällen under en begränsad period.*

*Gäller tävlingssvar som inkommit t.o.m 1/12 2014.
** Max 50 stycken.

Allmänna tävlingsvillkor

Villkor som gäller för deltagande i tävlingen:

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje man.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att delta i tävlingen har du godkänt tävlingsvillkoren.

3. Ansvarig för tävlingen är Egmont Publishing Kids AB, 205 08 Malmö

4. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Egmont Publishing Kids AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Egmont Publishing Kids får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Egmont Publishing Kids normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnarna utses av en jury bestående av Sören Olsson, Anders Jacobsson, Katarina Dorbell (Barnens Bibliotek), Katarina Oldenburg (Egmont Publishing Kids) och Christina Gustafsson (Egmont Publishing Kids). Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Juryn förbehåller sig rätten att ändra i vinnande bidrag.

7. Priserna är personliga och kan ej överlåtas till annan person. Egmont Publishing Kids förbehåller sig rätten att byta ut ett pris mot ett annat likvärdigt pris.

8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Om vinnaren är under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Egmont Publishing Kids tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Egmont Publishing Kids tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

10. Egmont Publising Kids förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, skjuta upp, ställa in eller avbryta tävlingen eller förlänga eller återuppta tävlingsperioden eller diskvalificera en deltagare och kommer att göra så om det inte av tekniska, juridiska eller andra skäl kan garanteras att tävlingen kan genomföras rättvist eller korrekt eller om Egmont Publishing Kids misstänker att någon har manipulerat bidrag eller resultat, lämnat oriktiga uppgifter eller agerat oetiskt på något annat sätt.